Cách tạo tên miền phụ trong cPanel

Cách tạo tên miền phụ trong cPanel

Chức năng tên miền phụ trong cPanel cho phép bạn tạo miền phụ — miền có tiền tố bổ sung hoạt động riêng biệt với miền gốc. Bạn có thể tạo một diễn đàn cho trang web của mình (example.com) với địa chỉ “forum.example.com” — hoặc một blog, một trang web thử nghiệm hoặc bất kỳ biến thể nào khác.

OK bắt đầu với “Cách tạo tên miền phụ trong cPanel” nào?

1. Cách tạo tên miền phụ trong cPanel?

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn .

Bước 2. Vào phần Domains và click vào Subdomains .

Bước 3: Nhập tên miền phụ và chọn miền để tạo nó. Nó sẽ tự động tạo một thư mục cho tên miền phụ trong thư mục public_html của bạn.

Bước 4: Nhấp vào nút Tạo để thêm tên miền phụ trong cPanel.