Đăng ký tên miền “.vn” và những nguyên tắc không thể bỏ qua

Nếu bạn có nhu cầu sở hữu tên miền “.vn” thì hãy chắc chắn rằng mình nắm rõ những quy định được Bộ thông tin truyền thông đưa ra nếu như không muốn gặp rắc rối(tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT).

–> Cách chọn tên miền đẹp và tốt cho SEO

ten-mien-vn-co-con-dang-dau-tu-2016-10-07

Những nguyên tắc về việc đăng ký tên miền “.vn”:

–      Tên miền trong trạng thái chưa được đăng ký sử dụng;

–      Đăng ký tên miền “.vn” tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

  • Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ là các tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia (bao gồm: a/ Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; b/ Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; c/ Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…; d/ Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; đ/ Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông);
  • Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

–      Tên miền đăng ký phải đảm bảo đúng quy định về cấu trúc tên miền phân theo từng lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

  • Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng không phân theo lĩnh vực;
  • Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực, bao gồm:

+ COM.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

+ BIZ.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN);

+ EDU.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

+ GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương;

+ NET.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng;

+ ORG.VN dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội;

+ INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;

+ AC.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;

+ PRO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao;

+ INFO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;

+ HEALTH.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;

+ NAME.VN dành cho các cá nhân đăng ký theo tên riêng của cá nhân và phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân).

–     Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Không chứa các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, làm mất thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Rõ ràng, nghiêm túc, không gây khó hiểu hiểu nhầm hoặc vô văn hóa khi tên miền không chứa dấu;
  • Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;
  • Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;
  • Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được phép để lên đầu hoặc cho xuống cuối tên miền. Không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;
  • Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

– Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam bắt buộc phải nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.