Các loại tên miền Việt Nam và ý nghĩa của từng loại

Việt Nam has multiple tên miền khác nhau, bao gồm cả tên miền quốc tế và tên miền quốc gia (tên miền Việt Nam). Tên miền Việt Nam is tên miền làm Trung tâm Internet VN – VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý and cung cấp cho người dùng. Tên miền Việt Nam is loại tên miền have phần định danh (có đuôi) is .VN sau cùng.

Có hai loại tên miền as đuôi is .VN

  • Tên miền cấp 2 such as: .VN
  • Tên miền cấp 3 like: .com.vn / .net.vn
ten-mien-viet-nam
Các loại tên miền Việt Nam 

 

Ý nghĩa của các tên miền Việt Nam

– EDU.VN: Dành cho all cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp possible hoạt động liên quan to giáo dục, đào tạo. Hoặc cá nhân

– COM.VN: Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.

– BIZ.VN: Dành cho all tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, equivalent to COM.VN.

– ORG.VN: Dành cho all tổ chức chính trị, hội xã and quan cơ khác, tổ chức, doanh nghiệp possible hoạt động liên quan lĩnh vực chính trị, xã hội.

– INT.VN: Dành cho all tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– AC.VN: Dành cho all tổ chức nghiên cứu and quan cơ khác, tổ chức, doanh nghiệp possible hoạt động liên related lĩnh vực nghiên cứu.

– PRO.VN: Dành cho all chức tổ, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực may tính chuyên ngành cao.

– ME.VN: Dành cho tên riêng of cá nhân tham gia hoạt động Internet.

– GOV.VN: Dành cho all cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước trung ương from and local.

– NFO.VN: Dành cho all tổ chức, cá nhân cung cấp các nguồn dữ liệu information about the lĩnh vực kinh tế, trị chính, hóa văn, xã hội and quan cơ khác, tổ chức, doanh nghiệp liên quan lĩnh vực for cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin.

– LTH.VN: Dành cho all tổ chức y tế, dược phẩm and quan cơ khác, tổ chức, doanh nghiệp possible hoạt động liên related lĩnh vực y tế, dược phẩm.

– NET.VN: Dành cho all cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chức năng về mạng nói chung.

– Ngoài ra also mười miền cấp 2 theo địa danh tỉnh thành phố: ANGIANG.VN, BACGIANG.VN, BACNINH.VN, …

Đăng ký tên miền đẹp nhất cho khách hàng tại dangkytenmiendep.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.