ICANN: Việc lạm dụng DNS đang … giảm?

ICANN: Việc lạm dụng DNS đang ... giảm?

Phân tích của ICANN cho thấy rằng lạm dụng DNS có thể không nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hôm nay , ICANN đã công bố một báo cáo tóm tắt tình trạng lạm dụng DNS trong những năm gần đây. Với tất cả sự tập trung vào vấn đề lạm dụng DNS gần đây (bao gồm nhiều tổ chức mới được tạo ra để giải quyết vấn đề này), báo cáo đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên: tình trạng lạm dụng DNS dường như đang giảm dần .

Giám đốc điều hành Göran Marby đã xem trước dữ liệu này tại cuộc họp ICANN gần đây khi ông ấy đưa ra một trong các biểu đồ và Tổng cố vấn Hiệp hội Thương mại Internet Zak Muscovitch và tôi sẽ thảo luận về nó trên podcast của tuần tới.

Báo cáo của ICANN chỉ ra rằng nhiều bức ảnh chụp nhanh về việc lạm dụng DNS chỉ là: ảnh chụp nhanh. Khi bạn xem xét lâu dài hơn về việc lạm dụng DNS được ghi lại dựa trên danh sách chặn, các con số đang giảm dần. Điều này bao gồm cả số lượng miền thô và dữ liệu chuẩn hóa dựa trên số lượng miền đã đăng ký.

Một phần đáng kể của sự sụt giảm là do Spamhaus báo cáo ít miền spam hơn.

Tất nhiên, bạn có thể chia nhỏ dữ liệu theo bất kỳ cách nào bạn muốn để hiển thị những gì bạn muốn. Giới hạn khoảng thời gian hoặc giới hạn nhà cung cấp dữ liệu của bạn. Hoặc sử dụng một định nghĩa khác về lạm dụng DNS.