Tên miền cao cấp nhất TLD là gì?

Tên miền cao cấp nhất TLD là gì?

1. Tên miền cao cấp nhất TLD là gì?

Tên miền cấp cao nhất (Top-level Domain – TLD) là phần cuối cùng của một tên miền Internet; Hay nói cách khác, nó là những chữ đi sau dấu chấm cuối cùng của một tên miền. Ví dụ, trong tên miền www.dangkytenmiendep.net tên miền cấp cao nhất là .net (hoặc net, vì tên miền không phân biệt dạng chữ).

Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) hiện chia tên miền cấp cao nhất thành 3 loại:
Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD): Được sử dụng bởi một quốc gia hoặc lãnh thổ phụ thuộc. Nó có hai ký tự, ví dụ .vn cho Việt Nam. .ru cho Nga.

2. Tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD):

Tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD): Về mặt lý thuyết, chúng được sử dụng bởi một kiểu tổ chức nào đó (ví dụ: .com cho những tổ chức thương mại). Nó có ba ký tự trở lên. Phần lớn các tên miền dùng chung có thể được dùng trên toàn thế giới, nhưng vì những lý do lịch sử tên miền .mil (quân đội – military) và .gov (chính phủ – government) bị giới hạn chỉ được dùng cho các cơ quan tương ứng của Hoa Kỳ. Tên miền dùng chung được chia nhỏ thành các tên miền cấp cao nhất có tài trợ (sTLD), như .aero, .coop. .bank và .museum, và tên miền cấp cao nhất không có tài trợ (uTLD), như .biz,.info,.name và.pro.

Tên miền cấp cao nhất hạ tầng (iTLD): Tên miền cấo cao nhất .arpa là tên miền duy nhất được xác định thuộc loại này. .root cũng có tồn tại nhưng không biết lý do.
Danh sách đầy đủ của các TLD đang tồn tại có thể được xem tại danh sách các tên miền Internet cấp cao nhất. Từ đây về sau có thể dùng chữ Tên miền với ý nghĩa là tên miền cấp cao nhất.

3. Đầu tư tên miền cấp cao nhất dùng chung

Đối với nhà đầu tư tên miền (domainer) thì ngoài việc sưu tập tên miền quốc gia ccLTD. Thì các tên miền quốc tế cấp cao nhất dùng chung (gLTD) là đối tượng được ưu tiên cao nhất để sưu tầm, đầu tư, chọn lọc và giao dịch. Bởi tính phổ biến, ưu tiên trên bộ máy tìm kiếm thế giới (Global). Và có thể kết hợp với nhiều loại hình đầu tư, nhiều ngôn ngữ khác nhau.