Tìm kiếm và truy vấn cơ sở dữ liệu tên miền qua Whois

Có thể bạn đã nghe đến thuật ngữ tìm kiếm và truy vấn thông tin Whois. Vâng, đây là một thuật ngữ phổ biến của thế giới liên quan đến việc kinh doanh tên miền. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin cơ bản để mọi người có thể nhận thức được tác dụng và sử dụng nó.

 Whois là gì?

Đây được hiểu là một giao thức truy vấn và tìm kiếm cơ sở dữ liệu của một tên miền xác định.

Nói các khác, đây là một công cụ giúp mọi người có thể tìm hiểu các thông tin của một tin miền như: Nơi đăng ký, chủ sở hữu, địa chỉ, email, ngày đăng ký, ngày hết hạn,…

Bản chất của Whois

1. Whois tìm kiếm

+ Whois có công cụ là tìm kiếm.

  • Với một số tài nguyên, nó đóng vai trò là một phương tiện để tìm kiếm thông tin liên lạc tên miền. Nó sẽ tùy thuộc vào công ty đăng ký tên miền và các tên miền cao cấp nhất như .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .uk.

Nói chung, thông tin liên hệ tên miền về chủ sở hữu và quản trị viên sẽ được hiển thị thông qua tìm kiếm tên miền Whois.

Lưu ý: Tên miền mới được đăng ký trong vòng 48h có thể không được hiển thị trong công cụ tìm kiếm của Whois. Vì vậy, bạn cũng không được chắc chắn rằng tên miền đó có thể đăng ký, và sẽ phải thực hiện kiểm tra tính khả dụng của tên miền mong muốn đó.

2. Whois truy vấn

+ Là phương pháp đồng nhất để giữ thông tin liên lạc từ cơ sở dữ liệu đăng ký hoặc cơ quan đăng ký.

  • Nhằm xác định đăng ký tên miền và các máy chủ cho một tên miền nhất định được đề cập trong truy vấn để biết được chủ sở hữu tên miền cũng như địa chỉ được liên kết với nó.

+ Có thể xác định được những tên miền ngay cả khi whois tìm kiếm không đưa ra được kết quả nguyên nhân do:

  • Tên miền không nằm trong cơ sở dữ liệu hoặc không được quản lý của một công ty
  • Tên miền đó chưa được đăng ký

Vì vậy, bất kể trường hợp nào, cả Whois tìm kiếm và truy vấn tên miền đóng một vai trò lớn trong việc tìm kiếm tên miền và do đó nó đóng góp một phần lớn trong ngành công nghiệp tên miền.

Tham khảo thêm một số tên miền sẵn có tại bảng giá tên miền của các nhà đăng ký tên miền uy tín!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.